آزادراه تهران – شمال و جاده چالوس یکطرفه شد
آزادراه تهران – شمال و جاده چالوس یکطرفه شد

تردد وسایل نقلیه از محور چالوس مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است. وی‬ بیان کرد: تردد وسایل نقلیه از آزادراه تهران – شمال مسیر جنوب به شمال نیز تا اطلاع بعدی ممنوع است. رئیس پلیس راه البرز متذکر شد: این محدودیت برای تخلیه بار ترافیکی صورت گرفته است.

تردد وسایل نقلیه از محور چالوس مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است.

وی‬ بیان کرد: تردد وسایل نقلیه از آزادراه تهران – شمال مسیر جنوب به شمال نیز تا اطلاع بعدی ممنوع است.

رئیس پلیس راه البرز متذکر شد: این محدودیت برای تخلیه بار ترافیکی صورت گرفته است.