استفاده از تکنیک‌های عملیات هوایی در امدادرسانی
استفاده از تکنیک‌های عملیات هوایی در امدادرسانی

استفاده از تکنیک‌های عملیات هوایی در امدادرسانی به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز حوادث , رییس سازمان امداد و نجات، از به کارگیری تکنیک های عملیات هوایی متنوع برای امدادرسانی خبر داد. امیدوارم براتون خبر استفاده از تکنیک‌های عملیات هوایی در امدادرسانی براتون مفید بوده باشه. ۲۰۲۴-۰۶-۱۴ ۱۲:۴۷:۱۰

استفاده از تکنیک‌های عملیات هوایی در امدادرسانی

به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز حوادث , رییس سازمان امداد و نجات، از به کارگیری تکنیک های
عملیات هوایی متنوع برای امدادرسانی خبر داد. امیدوارم براتون خبر استفاده از تکنیک‌های عملیات هوایی در امدادرسانی براتون مفید بوده باشه.

۲۰۲۴-۰۶-۱۴ ۱۲:۴۷:۱۰