«بدون قرار قبلی» و انتقال امید/ روابط انسانی برای من اهمیت دارد
«بدون قرار قبلی» و انتقال امید/ روابط انسانی برای من اهمیت دارد

«بدون قرار قبلی» و انتقال امید/ روابط انسانی برای من اهمیت دارد به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز حوادث , بهروز شعیبی پس از نمایش فیلم «بدون قرار قبلی» در دومین جشنواره فیلم‌های ایرانی در مالزی، درباره آن با حاضران به گپ و گفت پرداخت. امیدوارم براتون خبر «بدون قرار قبلی» و انتقال […]

«بدون قرار قبلی» و انتقال امید/ روابط انسانی برای من اهمیت دارد

به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز حوادث , بهروز شعیبی پس از نمایش فیلم «بدون قرار قبلی» در دومین
جشنواره فیلم‌های ایرانی در مالزی، درباره آن با حاضران به گپ و گفت
پرداخت. امیدوارم براتون خبر «بدون قرار قبلی» و انتقال امید/ روابط انسانی برای من اهمیت دارد براتون مفید بوده باشه.

۲۰۲۴-۰۳-۰۱ ۱۳:۱۱:۱۱