تصاویری از حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به منطقه «حولا» لبنان
تصاویری از حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به منطقه «حولا» لبنان

تصاویری از حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به منطقه «حولا» لبنان به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز جهان , دریافت ۱۲ MB امیدوارم براتون خبر تصاویری از حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به منطقه «حولا» لبنان براتون مفید بوده باشه. ۲۰۲۳-۱۱-۱۶ ۱۵:۲۸:۱۰

تصاویری از حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به منطقه «حولا» لبنان

به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز جهان , دریافت
۱۲ MB امیدوارم براتون خبر تصاویری از حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به منطقه «حولا» لبنان براتون مفید بوده باشه.

۲۰۲۳-۱۱-۱۶ ۱۵:۲۸:۱۰