تصاویری از شادی مردم زیمبابوه از حضور رئیسی در این کشور
تصاویری از شادی مردم زیمبابوه از حضور رئیسی در این کشور

تصاویری از شادی مردم زیمبابوه از حضور رئیسی در این کشور به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز سیاسی , دریافت ۲۸ MB امیدوارم براتون خبر تصاویری از شادی مردم زیمبابوه از حضور رئیسی در این کشور براتون مفید بوده باشه. ۲۰۲۳-۰۷-۱۳ ۱۲:۳۱:۲۶

تصاویری از شادی مردم زیمبابوه از حضور رئیسی در این کشور

به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز سیاسی , دریافت
۲۸ MB امیدوارم براتون خبر تصاویری از شادی مردم زیمبابوه از حضور رئیسی در این کشور براتون مفید بوده باشه.

۲۰۲۳-۰۷-۱۳ ۱۲:۳۱:۲۶