تکیه بازار شاهرود در آغوش فرشتگان/ مراسم سنتی «پوش» برگزار شد
تکیه بازار شاهرود در آغوش فرشتگان/ مراسم سنتی «پوش» برگزار شد

صبح آدینه، بافت تاریخی شاهرود و درست جایی که سابقاً بازاری پر رونق بود و امروز به عنوان بافتی گرانبها در دل تاریخ کهن دیار شاهوار خود نمایی می‌کند حال و هوای دیگری داشت. فضا تکیه مدور است دور تا دور آن بنای تکیه قرار دارد جایی که مردم می‌ایستادند و عزاداری را در میدان […]

صبح آدینه، بافت تاریخی شاهرود و درست جایی که سابقاً بازاری پر رونق بود و امروز به عنوان بافتی گرانبها در دل تاریخ کهن دیار شاهوار خود نمایی می‌کند حال و هوای دیگری داشت.

فضا تکیه مدور است دور تا دور آن بنای تکیه قرار دارد جایی که مردم می‌ایستادند و عزاداری را در میدان دوار وسط تماشا می‌کردند. طبقه بالای تکیه عزاداری‌ها برگزار می‌شود.

در سمت شرقی تکیه راه پله باریکی وجود دارد که گروه گروه عزاداران را به طبقه بالا و مکان اصلی تکیه سوق می‌دهد این راه پله در ادامه به پشت بام می‌رسد. باریکه نور کم کم باز و باز تر می‌شود تا به یکباره پهنه وسیع پشت بام تکیه بازار شاهرود را در آغوش خود بگیرد.

پشت بام تکیه

پشت بام فضایی مربع شکل است وسط آن مربعی بزرگ خالی است که برای عزاداری محرم روی آن پوشیده می‌شود و در مابقی سال باز است. از دیرباز این رسم پوشاندن تکیه زنجیری یا بازار شاهرود، به نوعی پیشواز رفتن برای عزاداری محرم محسوب می‌شود و همچنان هم این رسم پابرجاست.

برای تکیه بازار شاهرود طبق رسمی دیرینه و برای اینکه عزاداران حسینی از باد و باران و آفتاب و … در امان بمانند پوشش بزرگی را بر روی سقف آن قرار می‌دهند و هر سال با اتمام عزاداری محرم و صفر جمع می‌شود و طبق رسمی دیرین با حضور پیر غلامان آغاز و خاتمه عزای حسینی اعلام می‌شود.

مراسم شروع می‌شود وقتی که پیر غلامان و خادمان تکیه بازار می‌آیند، عمده اینها نام خانوادگی جلالی را دارند چرا که جلالی‌ها از دیرباز خدام اصلی تکیه بازار بودند. رسم دیرینه ای که کسی به درستی قدمت آن را نمی‌داند اما بعضاً آن را سه قرن عنوان می‌کنند.