دبیر قرارگاه شهید همدانی منصوب شد
دبیر قرارگاه شهید همدانی منصوب شد

با حکم مسئول سازمان بسیج دانشجویی استان همدان، دبیر قرارگاه دانشجویی شهید همدانی منصوب گردید. طی مراسمی با حضور مسئولین حوزه‌های بسیج دانشجویی، علیرضا پرستش به عنوان دبیر قرارگاه شهید همدانی معرفی شد.

با حکم مسئول سازمان بسیج دانشجویی استان همدان، دبیر قرارگاه دانشجویی شهید همدانی منصوب گردید.

طی مراسمی با حضور مسئولین حوزه‌های بسیج دانشجویی، علیرضا پرستش به عنوان دبیر قرارگاه شهید همدانی معرفی شد.