دلجویی رئیس‌جمهور از کارگری که هنگام ساخت سد چمشیر آسیب دید
دلجویی رئیس‌جمهور از کارگری که هنگام ساخت سد چمشیر آسیب دید

دلجویی رئیس‌جمهور از کارگری که هنگام ساخت سد چمشیر آسیب دید به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز سیاسی , دریافت ۱۴ MB امیدوارم براتون خبر دلجویی رئیس‌جمهور از کارگری که هنگام ساخت سد چمشیر آسیب دید براتون مفید بوده باشه. ۲۰۲۳-۰۷-۱۷ ۱۱:۱۱:۲۸

دلجویی رئیس‌جمهور از کارگری که هنگام ساخت سد چمشیر آسیب دید

به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز سیاسی , دریافت
۱۴ MB امیدوارم براتون خبر دلجویی رئیس‌جمهور از کارگری که هنگام ساخت سد چمشیر آسیب دید براتون مفید بوده باشه.

۲۰۲۳-۰۷-۱۷ ۱۱:۱۱:۲۸