روایت اسکندر کوتی از «پرویزخان»/ در آن روز حساس چه گذشت؟
روایت اسکندر کوتی از «پرویزخان»/ در آن روز حساس چه گذشت؟

روایت اسکندر کوتی از «پرویزخان»/ در آن روز حساس چه گذشت؟ به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز حوادث , گزارشگر پیشکسوت فوتبال و بازیگر فیلم «پرویزخان» ضمن ارایه نقطه‌نظرات خود درباره این فیلم، از تجربه گزارشگری دیدار تاریخی و حساس ایران و کویت سخن گفت. امیدوارم براتون خبر روایت اسکندر کوتی از «پرویزخان»/ […]

روایت اسکندر کوتی از «پرویزخان»/ در آن روز حساس چه گذشت؟

به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز حوادث , گزارشگر پیشکسوت فوتبال و بازیگر فیلم «پرویزخان» ضمن
ارایه نقطه‌نظرات خود درباره این فیلم، از تجربه گزارشگری دیدار
تاریخی و حساس ایران و کویت سخن گفت. امیدوارم براتون خبر روایت اسکندر کوتی از «پرویزخان»/ در آن روز حساس چه گذشت؟ براتون مفید بوده باشه.

۲۰۲۴-۰۳-۲۳ ۱۰:۱۲:۵۶