روحیه ساخت فیلم تجاری ندارم/ بحران مهندسی نشده سینما در اکران
روحیه ساخت فیلم تجاری ندارم/ بحران مهندسی نشده سینما در اکران

روحیه ساخت فیلم تجاری ندارم/ بحران مهندسی نشده سینما در اکران به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز حوادث , کارگردان فیلم سینمایی «زندگی و زندگی» معتقد است قاتل فیلم‌های «هنروتجربه» سانسی بودن نمایش‌ این فیلم‌ها است و به همین دلیل سینما دچار بحرانی مهندسی نشده در اکران شده است. امیدوارم براتون خبر روحیه […]

روحیه ساخت فیلم تجاری ندارم/ بحران مهندسی نشده سینما در اکران

به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز حوادث , کارگردان فیلم سینمایی «زندگی و زندگی» معتقد است قاتل
فیلم‌های «هنروتجربه» سانسی بودن نمایش‌ این فیلم‌ها است و به همین
دلیل سینما دچار بحرانی مهندسی نشده در اکران شده است. امیدوارم براتون خبر روحیه ساخت فیلم تجاری ندارم/ بحران مهندسی نشده سینما در اکران براتون مفید بوده باشه.

۲۰۲۴-۰۳-۰۱ ۰۴:۳۵:۲۸