رونمایی از نماد مرکز جهاد آبرسانی در کشور
رونمایی از نماد مرکز جهاد آبرسانی در کشور

رونمایی از نماد مرکز جهاد آبرسانی در کشور به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز اقتصاد , به گزارش خبرگزاری روز ایران میثم جعفرزاده مشاور وزیر و رئیس مرکز جهاد آبرسانی درباره رونمایی و نماد تازه این مرکز گفت: حرمت نماد این مرکز هم در بحث خطوط انتقالی که از ابتدا شروع شده، هم […]

رونمایی از نماد مرکز جهاد آبرسانی در کشور

به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز اقتصاد , به گزارش خبرگزاری روز ایران میثم جعفرزاده مشاور وزیر و رئیس مرکز جهاد آبرسانی درباره رونمایی و نماد تازه این مرکز گفت: حرمت نماد این مرکز هم در بحث خطوط انتقالی که از ابتدا شروع شده، هم در نوع سازندگی‌ای که اتفاق افتاده، هم جمعیت خانواری که در کل کشور است و هم خوشه‌هایی که در آن وجود دارد، نماد روستایی دارد که به آبادانی و محرومیت زدایی اشاره می‌کند.
وی در این مورد توضیح داد: عنوان جهاد آبرسانی، عنوان متمایزی از رویدادهایی است که طبق یکی از شعارهای دولت سیزدهم که محرومیت زدایی بود، وزارت نیرو در یک مأموریت جدی بخش آبرسانی را به مناطق محروم با هدف تقویت کیفی و کمی روستاها شروع کرد.
جعفرزاده گفت: مرکز جهاد آبرسانی با هدف بهره مندی آب به ۱۰ هزار روستا اقدام‌های لازم را انجام داد که در مرحله اول ۷۱۳۸ روستا قرارداد بسته شد که بالغ بر ۷۰۰۰ میلیارد اعتبار سالیانه لحاظ شود. همچنین برای این تعداد روستا در مجموع ۱۹ هزار میلیارد اعتبار پروژه‌ای دیده شد که با توجه به سرعت اقدام‌ها این مرکز به پیشرفت ۴۰ درصدی در پروژه آبرسانی رسیده ایم. امیدوارم براتون خبر رونمایی از نماد مرکز جهاد آبرسانی در کشور براتون مفید بوده باشه.

۲۰۲۳-۰۷-۱۶ ۰۵:۵۴:۴۸