سازمان دامپزشکی مرجع اعلام تخلفات در صدور مجوز بهداشتی است
سازمان دامپزشکی مرجع اعلام تخلفات در صدور مجوز بهداشتی است

سازمان دامپزشکی مرجع اعلام تخلفات در صدور مجوز بهداشتی است به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز اقتصاد , به گزارش خبرگزاری روز ایران، وزیر جهاد کشاورزی با صدور ابلاغیه‌ای مرجع نظارت تشخیص و اعلام تخلفات در صدور مجوز پروانه بهداشتی از مفاد قانون بند (و) ذیل تبصره (۲) ماده (۵) قانون نظام جامع […]

سازمان دامپزشکی مرجع اعلام تخلفات در صدور مجوز بهداشتی است

به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز اقتصاد , به گزارش خبرگزاری روز ایران، وزیر جهاد کشاورزی با صدور ابلاغیه‌ای مرجع نظارت تشخیص و اعلام تخلفات در صدور مجوز پروانه بهداشتی از مفاد قانون بند (و) ذیل تبصره (۲) ماده (۵) قانون نظام جامع دامپروری کشور را معرفی کرد.
محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی با صدور ابلاغیه‌ای خطاب به معاون امور تولیدات دامی، معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران، رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و سرپرست سازمان امور عشایر تاکید کرد؛ در اجرای بند (و) ذیل تبصره (۲) ماده (۵) قانون نظام جامع دامپروری کشور به موجب این ابلاغ مرجع نظارت تشخیص و اعلام تخلفات در صدور مجوز پروانه بهداشتی از مفاد قانون مذکور و یا عدم رعایت سیاست‌های حاکمیتی بهداشت دام و مجموعه دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان دامپزشکی کشور توسط سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و همچنین طرح تعقیب و دفاع در محاکم صالح قضائی با سازمان دامپزشکی کشور است.
در ماده (۵) قانون نظام جامع دامپروری آمده است، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که مبادرت به فعالیت دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی می‌کنند، موظف به اخذ موافقت اصولی، پروانه تأسیس، پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی بر اساس سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت وزارت مذکور هستند.
در تبصره (۲) این ماده که به فرایند صدور موافقت اصولی، پروانه تأسیس، پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی اشاره شده، در بند (و) به موضوع پیگیری تخلف از مفاد این قانون اشاره شده که تخلف از مفاد این قانون یا سیاست‌های حاکمیتی اعلام شده جرم محسوب می‌شود و وزارت جهاد کشاورزی موظف به پیگیری آن از طریق مراجع صالحه قضائی است. امیدوارم براتون خبر سازمان دامپزشکی مرجع اعلام تخلفات در صدور مجوز بهداشتی است براتون مفید بوده باشه.

۲۰۲۳-۰۷-۱۶ ۰۶:۰۲:۰۶