سرپرست جدید مرکز آمار ایران منصوب شد
سرپرست جدید مرکز آمار ایران منصوب شد

سرپرست جدید مرکز آمار ایران منصوب شد به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز اقتصاد , به گزارش خبرگزاری روز ایران، با حکم داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، جواد حسین زاده از ریاست مرکز آمار ایران کنار رفت و داریوش ابوحمزه با حکم منظور به عنوان سرپرست جدید مرکز آمار ایران […]

سرپرست جدید مرکز آمار ایران منصوب شد

به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز اقتصاد , به گزارش خبرگزاری روز ایران، با حکم داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، جواد حسین زاده از ریاست مرکز آمار ایران کنار رفت و داریوش ابوحمزه با حکم منظور به عنوان سرپرست جدید مرکز آمار ایران منصوب شده است.
ابوحمزه دو ماه قبل به عنوان معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه منصوب شده بود. امیدوارم براتون خبر سرپرست جدید مرکز آمار ایران منصوب شد براتون مفید بوده باشه.

۲۰۲۳-۰۷-۱۷ ۱۰:۲۸:۲۸