شاهد روایت پخته‌تری در انیمیشن هستیم/ لزوم شناختن مخاطب هدف
شاهد روایت پخته‌تری در انیمیشن هستیم/ لزوم شناختن مخاطب هدف

شاهد روایت پخته‌تری در انیمیشن هستیم/ لزوم شناختن مخاطب هدف به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز حوادث , داور بخش ملی جشنواره پویانمایی تهران با اشاره به این‌که سینمای انیمیشن در ایران طی سال‌های اخیر با پیشرفت خوبی همراه بوده است، آثار جشنواره پویانمایی امسال را دارای روایت‌های پخته‌تری دانست. امیدوارم براتون خبر […]

شاهد روایت پخته‌تری در انیمیشن هستیم/ لزوم شناختن مخاطب هدف

به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز حوادث , داور بخش ملی جشنواره پویانمایی تهران با اشاره به
این‌که سینمای انیمیشن در ایران طی سال‌های اخیر با پیشرفت خوبی همراه
بوده است، آثار جشنواره پویانمایی امسال را دارای روایت‌های پخته‌تری
دانست. امیدوارم براتون خبر شاهد روایت پخته‌تری در انیمیشن هستیم/ لزوم شناختن مخاطب هدف براتون مفید بوده باشه.

۲۰۲۴-۰۲-۲۷ ۰۳:۵۵:۳۶