فهرست مواد خام و نیمه‌خام مشمول عوارض صادراتی اعلام شد
فهرست مواد خام و نیمه‌خام مشمول عوارض صادراتی اعلام شد

فهرست مواد خام و نیمه‌خام مشمول عوارض صادراتی اعلام شد به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز اقتصاد , به گزارش خبرگزاری روز ایران، بر اساس بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه امسال با هدف حمایت از تولید و عبور از خام فروشی، صادرات مواد خام مشمول عوارض و مالیات می‌شود. حالا هیئت وزیران […]

فهرست مواد خام و نیمه‌خام مشمول عوارض صادراتی اعلام شد

به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز اقتصاد , به گزارش خبرگزاری روز ایران، بر اساس بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه امسال با هدف حمایت از تولید و عبور از خام فروشی، صادرات مواد خام مشمول عوارض و مالیات می‌شود. حالا هیئت وزیران دستورالعمل این بند را تصویب کرده است.
بر اساس این دستورالعمل کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی موضوع فهرست پیوست تصویب نامه روز ایران سال ۱۴۰۱، مواد خام و نیمه خام محسوب می‌شوند.
همچنین در این تصویب نامه هیئت وزیران فهرست ۲۳۹ ماده خام و نیمه خام مشمول عوارض صادراتی به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، نفت و سازمان برنامه بودجه، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری اعلام شده است.
فهرست مواد خام و نیمه خام مشمول عوارض صادراتی را می‌توانید در اینجا مشاهده کنید. امیدوارم براتون خبر فهرست مواد خام و نیمه‌خام مشمول عوارض صادراتی اعلام شد براتون مفید بوده باشه.

۲۰۲۳-۰۷-۱۶ ۱۲:۴۷:۴۳