لحظه هدف قرار دادن و ساقط کردن پهپاد هرمس رژیم صهیونیستی
لحظه هدف قرار دادن و ساقط کردن پهپاد هرمس رژیم صهیونیستی

لحظه هدف قرار دادن و ساقط کردن پهپاد هرمس رژیم صهیونیستی به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز جهان , دریافت ۴ MB امیدوارم براتون خبر لحظه هدف قرار دادن و ساقط کردن پهپاد هرمس رژیم صهیونیستی براتون مفید بوده باشه. ۲۰۲۳-۱۱-۱۸ ۲۲:۰۱:۰۳

لحظه هدف قرار دادن و ساقط کردن پهپاد هرمس رژیم صهیونیستی

به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز جهان , دریافت
۴ MB امیدوارم براتون خبر لحظه هدف قرار دادن و ساقط کردن پهپاد هرمس رژیم صهیونیستی براتون مفید بوده باشه.

۲۰۲۳-۱۱-۱۸ ۲۲:۰۱:۰۳