محکومیت مالی برای دو باشگاه استقلال
محکومیت مالی برای دو باشگاه استقلال

محکومیت مالی برای دو باشگاه استقلال به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز ورزشی , به گزارش خبرگزاری روز ایران و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، با توجه به شکایت مهدی نیایش پور از باشگاه استقلال ملاثانی، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۶ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۳۰ میلیون ریال […]

محکومیت مالی برای دو باشگاه استقلال

به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز ورزشی , به گزارش خبرگزاری روز ایران و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، با توجه به شکایت مهدی نیایش پور از باشگاه استقلال ملاثانی، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۶ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۳۰ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.
* در پی شکایت مهدی ایزدی از باشگاه مس شهربابک، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۶ میلیون و ۱۶۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.
* در پرونده شکایت بهزاد سلطانی از باشگاه شهرداری آستارا، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴ میلیارد و ۴۷۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۹۷ میلیون و ۵۵۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.
* با توجه به شکایت میلاد غریبی از باشگاه خیبر خرم آباد، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۷۶ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.
* در پرونده شکایت مرتضی ذبیحی از باشگاه استقلال تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. امیدوارم براتون خبر محکومیت مالی برای دو باشگاه استقلال براتون مفید بوده باشه.

۲۰۲۳-۰۷-۱۷ ۰۷:۵۹:۱۳