مراسم تشییع پیکر پردیس افکاری و پرویز ربیعی به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز حوادث , امیدوارم براتون خبر مراسم تشییع پیکر پردیس افکاری و پرویز ربیعی براتون مفید بوده باشه. ۲۰۲۴-۰۲-۲۶ ۱۳:۰۲:۳۵

مراسم تشییع پیکر پردیس افکاری و پرویز ربیعی

به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز حوادث , امیدوارم براتون خبر مراسم تشییع پیکر پردیس افکاری و پرویز ربیعی براتون مفید بوده باشه.

۲۰۲۴-۰۲-۲۶ ۱۳:۰۲:۳۵