نمادهای پرتقاضای بورس ۲۴ تیر ۱۴۰۲
نمادهای پرتقاضای بورس ۲۴ تیر ۱۴۰۲

نمادهای پرتقاضای بورس ۲۴ تیر ۱۴۰۲ به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز اقتصاد , به گزارش اخبار روز ایران، امروز شاخص کل بورس یک بازگشت از مثبت به منفی داشته و تعداد نمادهای مثبت در نیمه پایانی معاملات به شدت کاسته شد، اما باز هم نمادهایی در روز شنبه ۲۴ تیر وجود داشته […]

نمادهای پرتقاضای بورس ۲۴ تیر ۱۴۰۲

به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز اقتصاد , به گزارش اخبار روز ایران، امروز شاخص کل بورس یک بازگشت از مثبت به منفی داشته و تعداد نمادهای مثبت در نیمه پایانی معاملات به شدت کاسته شد، اما باز هم نمادهایی در روز شنبه ۲۴ تیر وجود داشته که وضعیت پرتقاضایی داشتند:
بیشترین برآیند ورود پول‌های بزرگ در هر سهم قاسم، تکیمیا، ارفع، فسبزوار، غفارس، غشهداب
بیشترین برآیند ورود پول‌های بزرگ به نسبت ارزش معاملات هر سهم تکنار، قاسم، ثشرق، وکادو، کباده
بیشترین ارزش صف‌های خرید وشهر، وکادو، غناب، غفارس، تکیمیا، وآفر
نمادهای پرتراکنش و پرتقاضا کرزای، وکار، فسبزوار، وگستر، پیزود امیدوارم براتون خبر نمادهای پرتقاضای بورس ۲۴ تیر ۱۴۰۲ براتون مفید بوده باشه.

۲۰۲۳-۰۷-۱۵ ۱۰:۴۳:۴۸