نمایش «پردیس‌های خیال» در موزه سینما
نمایش «پردیس‌های خیال» در موزه سینما

نمایش «پردیس‌های خیال» در موزه سینما به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز حوادث , هادی آفریده با «پردیس‌های خیال» به موزه سینما می‌آید. امیدوارم براتون خبر نمایش «پردیس‌های خیال» در موزه سینما براتون مفید بوده باشه. ۲۰۲۴-۰۲-۲۹ ۰۷:۱۴:۴۸

نمایش «پردیس‌های خیال» در موزه سینما

به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز حوادث , هادی آفریده با «پردیس‌های خیال» به موزه سینما
می‌آید. امیدوارم براتون خبر نمایش «پردیس‌های خیال» در موزه سینما براتون مفید بوده باشه.

۲۰۲۴-۰۲-۲۹ ۰۷:۱۴:۴۸