نمایش «پشت شیشه» و «پاترپانچالی» در خانه هنرمندان ایران
نمایش «پشت شیشه» و «پاترپانچالی» در خانه هنرمندان ایران

نمایش «پشت شیشه» و «پاترپانچالی» در خانه هنرمندان ایران به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز حوادث , «پشت شیشه» به کارگردانی صابر الله‌دادیان در مستندات یکشنبه و نسخه مرمت شده فیلم سینمایی «پاترپانچالی» به کارگردانی ساتیا جیت‌رای در سینماتک خانه هنرمندان ایران نمایش داده و بررسی می‌شوند. امیدوارم براتون خبر نمایش «پشت شیشه» […]

نمایش «پشت شیشه» و «پاترپانچالی» در خانه هنرمندان ایران

به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز حوادث , «پشت شیشه» به کارگردانی صابر الله‌دادیان در مستندات
یکشنبه و نسخه مرمت شده فیلم سینمایی «پاترپانچالی» به کارگردانی
ساتیا جیت‌رای در سینماتک خانه هنرمندان ایران نمایش داده و بررسی
می‌شوند. امیدوارم براتون خبر نمایش «پشت شیشه» و «پاترپانچالی» در خانه هنرمندان ایران براتون مفید بوده باشه.

۲۰۲۴-۰۲-۲۸ ۰۶:۵۴:۴۴