وزیر دفاع بولیوی با امیر آشتیانی دیدار و گفتگو کرد
وزیر دفاع بولیوی با امیر آشتیانی دیدار و گفتگو کرد

وزیر دفاع بولیوی با امیر آشتیانی دیدار و گفتگو کرد به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز سیاسی , به گزارش اخبار روز ایران، «ادموندو نوبیو آگیلار» وزیر دفاع بولیوی صبح امروز یک‌شنبه (۲۵ تیر ۱۴۰۲) در رأس هیئت عالی رتبه با حضور در ستاد وزارت دفاع با امیر محمد رضا قرائی آشتیانی وزیر […]

وزیر دفاع بولیوی با امیر آشتیانی دیدار و گفتگو کرد

به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز سیاسی , به گزارش اخبار روز ایران، «ادموندو نوبیو آگیلار» وزیر دفاع بولیوی صبح امروز یک‌شنبه (۲۵ تیر ۱۴۰۲) در رأس هیئت عالی رتبه با حضور در ستاد وزارت دفاع با امیر محمد رضا قرائی آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشورمان دیدار و گفتگو کرد.
بولیوی با نام رسمی حکومت پلوریناسیونال بولیوی کشوری در مرکز آمریکای جنوبی است. امیدوارم براتون خبر وزیر دفاع بولیوی با امیر آشتیانی دیدار و گفتگو کرد براتون مفید بوده باشه.

۲۰۲۳-۰۷-۱۶ ۰۷:۴۷:۱۸