پرتاب فضاپیمای بدون سرنشین توسط هند
پرتاب فضاپیمای بدون سرنشین توسط هند

پرتاب فضاپیمای بدون سرنشین توسط هند به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز فناوری , دریافت ۱۳ MB امیدوارم براتون خبر پرتاب فضاپیمای بدون سرنشین توسط هند براتون مفید بوده باشه. ۲۰۲۳-۰۷-۱۴ ۱۳:۴۸:۴۳

پرتاب فضاپیمای بدون سرنشین توسط هند

به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز فناوری , دریافت
۱۳ MB امیدوارم براتون خبر پرتاب فضاپیمای بدون سرنشین توسط هند براتون مفید بوده باشه.

۲۰۲۳-۰۷-۱۴ ۱۳:۴۸:۴۳