پنجمین هفته فیلم و عکس تهران به ایستگاه پایانی رسید
پنجمین هفته فیلم و عکس تهران به ایستگاه پایانی رسید

پنجمین هفته فیلم و عکس تهران به ایستگاه پایانی رسید به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز حوادث , پنجمین هفته فیلم و عکس انجمن سینمای جوان استان تهران به ایستگاه پایانی خود رسید. امیدوارم براتون خبر پنجمین هفته فیلم و عکس تهران به ایستگاه پایانی رسید براتون مفید بوده باشه. ۲۰۲۴-۰۳-۰۳ ۱۳:۵۸:۱۰

پنجمین هفته فیلم و عکس تهران به ایستگاه پایانی رسید

به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز حوادث , پنجمین هفته فیلم و عکس انجمن سینمای جوان استان تهران
به ایستگاه پایانی خود رسید. امیدوارم براتون خبر پنجمین هفته فیلم و عکس تهران به ایستگاه پایانی رسید براتون مفید بوده باشه.

۲۰۲۴-۰۳-۰۳ ۱۳:۵۸:۱۰