تحریم های دارویی و تجهیزات پزشکی برای ما فرصت شد
تحریم های دارویی و تجهیزات پزشکی برای ما فرصت شد

تحریم های دارویی و تجهیزات پزشکی برای ما فرصت شد به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز سلامت , به گزارش خبرگزاری روز ایران، بهرام عین‌اللهی، در جلسه مشترک با وزیر بهداشت و تندرستی تاجیکستان افزود: یکی از نقاط عطف پیشرفت حوزه سلامت در ایران ادغام آموزش در درمان بود ادغام آموزش در درمان […]

تحریم های دارویی و تجهیزات پزشکی برای ما فرصت شد

به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز سلامت , به گزارش خبرگزاری روز ایران، بهرام عین‌اللهی، در جلسه مشترک با وزیر بهداشت و تندرستی تاجیکستان افزود: یکی از نقاط عطف پیشرفت حوزه سلامت در ایران ادغام آموزش در درمان بود ادغام آموزش در درمان از جمله استانداردهای جهانی است که در حوزه سلامت ما پیاده شد.
وی گفت: ما در ابتدای انقلاب فقط ۹ دانشگاه پزشکی داشتیم و اکنون ۶۷ دانشگاه علوم پزشکی داریم و همچنین ۲۷۰ هزار دانشجوی علوم پزشکی داریم به همراه ۲۲ هزار عضو هیأت علمی که نتیجه ادغام آموزش در درمان است. امیدوارم براتون خبر تحریم های دارویی و تجهیزات پزشکی برای ما فرصت شد براتون مفید بوده باشه.

۲۰۲۳-۰۷-۱۷ ۰۷:۰۲:۴۲