شبکه بهداشت کشور با کمبود ۶۰ هزار نیرو مواجه است
شبکه بهداشت کشور با کمبود ۶۰ هزار نیرو مواجه است

شبکه بهداشت کشور با کمبود ۶۰ هزار نیرو مواجه است به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز سلامت , به گزارش اخبار روز ایران، در برنامه این هفته پرسشگر که به موضوع بررسی چالش‌های برنامه پزشکی خانواده اختصاص داشت، مهمانانی از وزارت بهداشت، مجلس شورای اسلامی و سازمان نظام پزشکی حضور داشتند. حسین فرشیدی […]

شبکه بهداشت کشور با کمبود ۶۰ هزار نیرو مواجه است

به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز سلامت , به گزارش اخبار روز ایران، در برنامه این هفته پرسشگر که به موضوع بررسی چالش‌های برنامه پزشکی خانواده اختصاص داشت، مهمانانی از وزارت بهداشت، مجلس شورای اسلامی و سازمان نظام پزشکی حضور داشتند.
حسین فرشیدی معاون بهداشت وزارت بهداشت، در بخشی از برنامه گفت: ۶۰ هزار نیرو برای شبکه بهداشت کشور کم داریم.
وی افزود: اگر اجرای برنامه پزشکی خانواده کار ساده ای بود در دولت‌های قبل انجام می‌شد.
فرشیدی ادامه داد: اطلاع رسانی درست درباره برنامه پزشکی خانواده انجام نشده است.
وی افزود: پزشکانی که با ما همکاری کنند باید از گایدلاین های ما تبعیت کنند.
مجری برنامه پرسشگر کیانوش جهانپور است و این برنامه هر پنج شنبه ساعت ۲۱ از آنتن شبکه آموزش پخش می‌شود.  امیدوارم براتون خبر شبکه بهداشت کشور با کمبود ۶۰ هزار نیرو مواجه است براتون مفید بوده باشه.

۲۰۲۳-۰۷-۱۴ ۱۴:۰۴:۱۸