مراجعه روزانه تا ۳۰۰۰ نفر به مرکز طبی کودکان
مراجعه روزانه تا ۳۰۰۰ نفر به مرکز طبی کودکان

مراجعه روزانه تا ۳۰۰۰ نفر به مرکز طبی کودکان به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز سلامت , به گزارش خبرگزاری روز ایران، رضا شروین بدو، با توجه به آمار روزانه مراجعین که بین یک هزار تا بیش از ۳ هزار بیمار از نقاط مختلف کشور هستند، درمانگاه را بسیار فعال دانست و در […]

مراجعه روزانه تا ۳۰۰۰ نفر به مرکز طبی کودکان

به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز سلامت , به گزارش خبرگزاری روز ایران، رضا شروین بدو، با توجه به آمار روزانه مراجعین که بین یک هزار تا بیش از ۳ هزار بیمار از نقاط مختلف کشور هستند، درمانگاه را بسیار فعال دانست و در مقایسه با درمانگاه قبل افزود: خدماتی که در این چهار طبقه به بیماران ارائه می‌شود نسبت به درمانگاه قبل که در یک طبقه بود به لحاظ تنوع و کیفیت خدمات ارتقا یافته است.
رئیس بیمارستان گفت: تعامل خوب تیم درمانگاه شامل رئیس، مدیر و سرپرستار از نقاط قوت این بخش است و با برگزاری جلسات مکرر درون بخشی و اعلام نتایج جلسات به هیأت رئیسه بیمارستان نقاط قوت این بخش تقویت خواهد شد. همچنین جهت رفع چالش‌ها در این جلسات از واحدهای مربوطه مانند امور عمومی، IT و سایر واحدها به تناسب دعوت شود تا فرآیند امور و پیگیری تسریع یابد.
وی ادامه داد: با کمبود منشی نیز مواجه هستیم و باید بیشتر بر روی آموزش، نسخه الکترونیک و اعتبار بخشی تمرکز کنیم. امیدوارم براتون خبر مراجعه روزانه تا ۳۰۰۰ نفر به مرکز طبی کودکان براتون مفید بوده باشه.

۲۰۲۳-۰۷-۱۶ ۰۴:۳۰:۳۳