وقوع حریق یک ساختمان در خیابان ایرانشهر تهران
وقوع حریق یک ساختمان در خیابان ایرانشهر تهران

وقوع حریق یک ساختمان در خیابان ایرانشهر تهران به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز حوادث , یک ساختمان در خیابان ایرانشهر گرفتار آتش سوزی شده و نیروهای آتش نشانی مشغول اطفای حریق هستند. امیدوارم براتون خبر وقوع حریق یک ساختمان در خیابان ایرانشهر تهران براتون مفید بوده باشه. ۲۰۲۴-۰۶-۰۲ ۱۱:۳۱:۲۱

وقوع حریق یک ساختمان در خیابان ایرانشهر تهران

به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز حوادث , یک ساختمان در خیابان ایرانشهر گرفتار آتش سوزی شده و
نیروهای آتش نشانی مشغول اطفای حریق هستند. امیدوارم براتون خبر وقوع حریق یک ساختمان در خیابان ایرانشهر تهران براتون مفید بوده باشه.

۲۰۲۴-۰۶-۰۲ ۱۱:۳۱:۲۱