پیش بینی وقوع دماهای بالای ۴۸ درجه در خوزستان
پیش بینی وقوع دماهای بالای ۴۸ درجه در خوزستان

پیش بینی وقوع دماهای بالای ۴۸ درجه در خوزستان به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز حوادث , اهواز – مدیر کل هواشناسی خوزستان برای روزهای آینده افزایش دما و وقوع دماهای بالای ۴۸ درجه پیش بینی کرد. امیدوارم براتون خبر پیش بینی وقوع دماهای بالای ۴۸ درجه در خوزستان براتون مفید بوده باشه. […]

پیش بینی وقوع دماهای بالای ۴۸ درجه در خوزستان

به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز حوادث , اهواز – مدیر کل هواشناسی خوزستان برای روزهای آینده
افزایش دما و وقوع دماهای بالای ۴۸ درجه پیش بینی کرد. امیدوارم براتون خبر پیش بینی وقوع دماهای بالای ۴۸ درجه در خوزستان براتون مفید بوده باشه.

۲۰۲۴-۰۵-۲۷ ۱۱:۲۵:۴۸