کدام داروهای ایرانی به تاجیکستان صادر می شود
کدام داروهای ایرانی به تاجیکستان صادر می شود

کدام داروهای ایرانی به تاجیکستان صادر می شود به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز سلامت , به گزارش خبرگزاری روز ایران، بهرام عین اللهی، در تشریح جزئیات صادرات دارو به تاجیکستان، گفت: داروهایی که به تاجیکستان صادر خواهد شد داروهایی است که در خصوص تأمین آن در ایران کمبودی وجود نداشته باشد و […]

کدام داروهای ایرانی به تاجیکستان صادر می شود

به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز سلامت , به گزارش خبرگزاری روز ایران، بهرام عین اللهی، در تشریح جزئیات صادرات دارو به تاجیکستان، گفت: داروهایی که به تاجیکستان صادر خواهد شد داروهایی است که در خصوص تأمین آن در ایران کمبودی وجود نداشته باشد و بیشتر این داروها مکمل‌ها و داروهای تقویتی هستند.
وی افزود: برای شرکت‌هایی که توان تولید خود را افزایش دهند نیز امتیازهای تشویقی در نظر گرفته شده است از جمله اینکه به میزان افزایش تولید شرکت‌ها در صادرات دارو سهم خواهند داشت و در این خصوص کمک‌های مالی دریافت خواهند کرد. امیدوارم براتون خبر کدام داروهای ایرانی به تاجیکستان صادر می شود براتون مفید بوده باشه.

۲۰۲۳-۰۷-۱۸ ۰۵:۵۴:۰۶