۲۶ تیر آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات ارزش افزوده فصل بهار
۲۶ تیر آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات ارزش افزوده فصل بهار

۲۶ تیر آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات ارزش افزوده فصل بهار به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز اقتصاد , به گزارش خبرگزاری روز ایران، مطابق قانون، مودیان مالیاتی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده حداکثر تا ۱۵ روز پس از پایان هر دوره (فصل) هستند اما به دلیل مصادف شدن پانزدهم […]

۲۶ تیر آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات ارزش افزوده فصل بهار

به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز اقتصاد , به گزارش خبرگزاری روز ایران، مطابق قانون، مودیان مالیاتی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده حداکثر تا ۱۵ روز پس از پایان هر دوره (فصل) هستند اما به دلیل مصادف شدن پانزدهم تیرماه با روز پنجشنبه و در راستای تکریم مودیان مالیاتی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده، از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور این مهلت تا ۲۶ تیرماه تمدید شده است.
مودیان مالیات بر ارزش افزوده با مراجعه به سامانه درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی اینترنتی my.tax.gov.ir نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام نمایند. امیدوارم براتون خبر ۲۶ تیر آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات ارزش افزوده فصل بهار براتون مفید بوده باشه.

۲۰۲۳-۰۷-۱۵ ۱۳:۳۸:۱۶