به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز حوادث , کارگردان انیمیشن «پر» با اشاره به اینکه این فیلم مناسب بزرگسالان است، تاکید کرد درک مفاهیم عرفانی برای ایرانیان سخت نیست، چالش اصلی انتقال آن به مخاطب غیرایرانی و ناآشنا با این فرهنگ است. امیدوارم براتون خبر براتون مفید بوده باشه. ۲۰۲۴-۰۳-۰۲ ۰۶:۰۸:۰۱

به گزارش اخبار روز ایران  در اخبار روز حوادث , کارگردان انیمیشن «پر» با اشاره به اینکه این فیلم مناسب
بزرگسالان است، تاکید کرد درک مفاهیم عرفانی برای ایرانیان سخت نیست،
چالش اصلی انتقال آن به مخاطب غیرایرانی و ناآشنا با این فرهنگ
است. امیدوارم براتون خبر براتون مفید بوده باشه.

۲۰۲۴-۰۳-۰۲ ۰۶:۰۸:۰۱